Απόλυτη Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Προετοιμασία ECDL Expert

Εντατικά μαθήματα ECDL
πληροφορίες για έναρξη τμημάτων στο (210) 778-2401

Μαθήματα:

Word Advanced
Excel Advanced
Access Advanced
PowerPoint Advanced

Το ECDL Expert αποτελεί μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση προχωρημένων γνώσεων και χρήσης Η/Υ. Για την απόκτηση του, κάθε υποψήφιος καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία τις τέσσερις (4) παραπάνω Advanced ενότητες
Δωρεάν On-line Διαγνωστικό Τεστ ECDL
ECDL Εξετάσεις
Κάθε Παρασκευή

Στη 4W (fourW) μπορείτε να δώσετε εξετάσεις ECDL
ανεξάρτητα από το που παρακολουθήσατε πρόγραμμα προετοιμασίας.
Σχετικά - Χρήσιμα LinksECDL Express
ECDL Progress - Coming Soon
ECDL Advanced - Coming Soon
ECDL Core

Αθήνα: 
Βασ. Σοφίας 84, TK 115 28,
(210) 778-2401 info@wwww.gr
Athens: 
84 Vas. Sofias Ave. 115 28 Greece,
+30 (210) 778-2401 info@wwww.gr
Θεσσαλονίκη: 
Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, TK 546 22,
(2310) 226-531, info@wwww.gr
Thessaloniki: 
18 P.Mela str. & Tsimiski, 546 22 Greece,
+30 (2310) 226-531, info@wwww.gr
Πως θα έρθετε
Directions to visit
Τα κεντρικά γραφεία της 4W εδρεύουν στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη.
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία ECDL & των υπολοίπων προγραμμάτων γίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:
The head offices of 4W are located in Athens & Thessaloniki.
Preparation Courses for ECDL and all other programmes are offered at the same premises in Athens & Thessaloniki.

-------------------
Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά κ μόνο για την προώθηση της ιδέας του ECDL και των πιστοποιήσεων που προσφέρει. Επίσης σας ενημερώνει για τα μαθήματα ECDL που προσφέρει ο Οργανισμός μας (4W – Μαθήματα ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max) στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη καθώς και για τις εξετάσεις ECDL στη σχολή μας, η οποίο είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.

This website has been created for the promotion of ECDL idea and its Certifications.
It informs of the courses offered at 4W (Preparation Courses for ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max)  Computer School located in Athens & Thessaloniki. It also presents the ECDL exams held at our school which is an Authorized ECDL Exam Center.