Εξετάσεις και σχετικές Διαδικασίες

Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Ίδρυμα ECDL και είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Εποπτεύονται από ειδικό σώμα Επιτηρητών και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο της διαδικασίας καθώς και η ταυτοπροσωπία  του υποψηφίου/εξεταζόμενου.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εφόσον θεωρεί ότι έχει καλύψει γνωστικά την εξεταστέα ύλη του Πιστοποιητικού ECDL όπως αυτή περιγράφεται. Ο τρόπος εκπαίδευσής του είναι στα πλαίσια της δικής του επιλογής. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού διενεργούνται αποκλειστικά στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο και να την ολοκληρώσει σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο της επιλογής του είτε αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Ο υποψήφιος προκειμένου να αποκτήσει το Πιστοποιητικό ECDL Expert θα πρέπει να επιτύχει στις εξετάσεις των 4 Advanced ενοτήτων, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

Αρχικά, επιλέγει από τη λίστα των Πιστοποιημένων Εξεταστικών Κέντρων ECDL εκείνο που τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Βήμα 2

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προμηθευτεί από το Εξεταστικό Κέντρο μία Κάρτα Δεξιοτήτων, η οποία λειτουργεί ως απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο του υποψηφίου καθ’όλη την εξεταστική διαδικασία. Στην Κάρτα Δεξιοτήτων αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του υποψηφίου, όλες οι ενότητες στις οποίες θα εξεταστεί καθώς και σαφείς οδηγίες χρήσης της. Με την απόκτηση της Κάρτας Δεξιοτήτων ο εξεταζόμενος καταγράφεται αυτόματα ως υποψήφιος για το ECDL. Μετά από κάθε επιτυχή εξέταση συμπληρώνεται αντίστοιχα η Κάρτα Δεξιοτήτων.

Βήμα 3

Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιαστεί στις προγραμματισμένες εξετάσεις στο Εξεταστικό Κέντρο που έχει επιλέξει κρατώντας ένα έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας.

Βήμα 4

Εφόσον η εξέταση είναι επιτυχής συμπληρώνεται η Κάρτα Δεξιοτήτων αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση όσες φορές επιθυμεί.

Βήμα 5

Όταν ολοκληρωθούν με επιτυχία και οι τέσσερις (4) ενότητες, η Κάρτα Δεξιοτήτων αποστέλλεται από το Εξεταστικό Κέντρο που ο υποψήφιος εξετάστηκε τελευταία φορά στην ECDL HELLAS και ο τελευταίος γίνεται κάτοχος του ECDL EXPERT.

Σε περίπτωση επιτυχίας σε μια ενότητα στο ECDL Advanced, δεν είναι δυνατή η έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού, όπως γίνεται με ECDL Progress όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις ενότητες του ECDL Core.

Ένας βασικός κανόνας του προγράμματος ECDL είναι:

«Το εξεταστικό ιστορικό κάθε υποψήφιου ελέγχεται ηλεκτρονικά ώστε σε περίπτωση προηγούμενης αποτυχίας να μην εξεταστεί στο ίδιο σετ θεμάτων».

 

Σχετικά - Χρήσιμα LinksECDL Express
ECDL Progress - Coming Soon
ECDL Advanced - Coming Soon
ECDL Core

Αθήνα: 
Βασ. Σοφίας 84, TK 115 28,
(210) 778-2401 info@wwww.gr
Athens: 
84 Vas. Sofias Ave. 115 28 Greece,
+30 (210) 778-2401 info@wwww.gr
Θεσσαλονίκη: 
Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, TK 546 22,
(2310) 226-531, info@wwww.gr
Thessaloniki: 
18 P.Mela str. & Tsimiski, 546 22 Greece,
+30 (2310) 226-531, info@wwww.gr
Πως θα έρθετε
Directions to visit
Τα κεντρικά γραφεία της 4W εδρεύουν στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη.
Τα Mαθήματα & η Προετοιμασία ECDL & των υπολοίπων προγραμμάτων γίνονται στις ίδιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη:
The head offices of 4W are located in Athens & Thessaloniki.
Preparation Courses for ECDL and all other programmes are offered at the same premises in Athens & Thessaloniki.

-------------------
Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά κ μόνο για την προώθηση της ιδέας του ECDL και των πιστοποιήσεων που προσφέρει. Επίσης σας ενημερώνει για τα μαθήματα ECDL που προσφέρει ο Οργανισμός μας (4W – Μαθήματα ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max) στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη καθώς και για τις εξετάσεις ECDL στη σχολή μας, η οποίο είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.

This website has been created for the promotion of ECDL idea and its Certifications.
It informs of the courses offered at 4W (Preparation Courses for ECDL, Corel Draw, Photoshop, Web Design & Development, Flash, Dreamweaver, 3D Studio Max)  Computer School located in Athens & Thessaloniki. It also presents the ECDL exams held at our school which is an Authorized ECDL Exam Center.